23. July 2019 Amayse News Digital Print Job Opportunities Printed Carpets

Account Manager – Digital Print, Danmark

Del af internationalt Salg & Marketing team

Du vil med reference til salgsdirektøren få ansvaret for at udvikle samarbejdet med virksomhedens nuværende og nye kunder i Danmark. På kundesiden vil du skulle foretage opsøgende salg samtidig med, at du i det daglige også skal rådgive kunderne i valget af vores unikke printløsninger samt tilsikre en tilfredsstillende dialog og kundeservice. Du vil dagligt også være involveret i den praktiske håndtering af selve ordrebehandlingen i tæt samspil med de andre involverede i virksomheden.

Som person skal du arbejde selvstændigt, være yderst serviceminded og rummelig, og det skal falde dig naturligt at håndtere de daglige forespørgsler fra vores kunder på en professionel vis – ofte med en kort svarfrist i et tæt samspil med vores produktion og design team.

Du er ikke bleg for at gå forrest i salgsprocessen med vores kunder, hvor du som person ser muligheder frem for begrænsninger, er proaktivt tænkende og løsningsorienteret.

Jobbet kræver, at du er stærk til værdibaseret salg og at din arbejdsform tager afsæt i en moderne kundetilgang, hvor en professionel, struktureret og vedvarende bearbejdning af dine markedsområder danner rammen for din salgssucces. Der er i jobbet tale om både nysalg og udvikling af eksisterende kunder – ca. 50/50 fordeling. Du stiller selv bil til rådighed, og vi tilbyder dig kørsels godtgørelse efter statens takster.

Du har min. 5 års dokumenteret succesfuld salgserfaring med fokus på værdibaseret salg

  • Du har formodentlig en videregående kommerciel uddannelse – og er vant til brug af Office-pakken.
  • Du motiveres af såvel kanvas salg samt en løbende udvikling af forretningen med de eksisterende kunder ud fra både en taktisk og operationel vinkel, hvor det ligger dig naturligt at være i tæt dialog med kunderne for at sikre den rette opfølgning og dynamik.
  • Du er iderig/nytænkende i salget og parat til selvstændigt at identificere og opdrive nye salgsmæssige muligheder og at få lukket salget – med en moden og ansvarsfuld kundetilgang.
  • Din arbejdsform er struktureret og vedholdende, du er stærk i dialogen og i samarbejdet såvel internt som eksternt. Du trives med at arbejde selvstændigt, evner at udtænke og præsentere forslag og ideer på en professionel måde, og du formår at synliggøre værdien på begge sider af forhandlingsbordet i et værdibaseret salg.
  • Du er vant til at have en travl hverdag og en privat status som gør dig i stand til at tilbringe 3 dage om ugen på landevejene for at besøge kunder – mens du bruger resten af tiden på kontoret med diverse opfølgning, kundehåndtering, ordrebehandling, fakturering, mødebookninger m.m.
  • Det skal falde dig naturligt selvstændigt at indgå mødeaftaler og have en løbende dialog samt opfølgning med kunderne. Sideløbende hermed skal det motivere dig at varetage den daglige bearbejdning af kunderne i form af ordrebehandling, tilbudsgivning, fakturering m.m.
  • Dit ansvarsområde er Danmark, men det vil være forventeligt, at du også som minimum kan begå dig på engelsk. Din bopæl ligger max. 45 min. kørsel fra Vejle.
  • Det er ikke et krav, at du besidder brancheerfaring, da kandidaten med det rette mindset, de ønskede personlige kompetencer og salgserfaring som udgangspunkt vil vægtes højest.

Mail din ansøgning samt CV til job@amayse.com, og så vil vi vende retur til dig med yderligere info.

Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept. Annoncen genindrykkes løbende på diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den er startet forfra.